V současné době probíhá pětiletý výcvik v arteterapii.