Název

Kreatos, o.p.s. sdružení pro prevenci, psychoterapii, léčbu uměním a vzdělávání v oblasti humanitních věd, obecně prospěšná společnost

Sídlo

Učitelská 162, 273 73 Klobuky

Ředitel

PhDr. Zbyněk Zicha

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 0395728329 / 0800

Název účtu: Kreatos o.p.s.

Adresa majitele účtu: Kreatos o.p.s., Učitelská 162, 273 74 Klobuky

IBAN: CZ26 0800 0000 0003 9572 8329

BIC:    GIBA CZ PX

Adresa pobočky: Česká spořitelna a.s.,Dr. E. Beneše 99/1

27401  Slaný.