Přepis příspěvků z konference konané v roce 2018 Umění - Já - Terapie. Díky velké ochotě a píli kolegyně Lenky Novákové můžeme zájemcům o 6 běh arteterapeutické konference přeložit přepisy příspěvků z této konference. Následující záznamy zachycují významné části příspěvků a umožňují tak čtenáři získat určitý přehled o průběhu konference. Zbývá poznamenat, že tyto přepisy neprošly redakční a jazykovou úpravou, taktéž nejsou autorizované - doporučujeme je tedy pouze jako orientační vodítka, nikoli jako odborné či studijní texty. Přepisy záznamů jsou přístupné ve sdílené složce.