Kreatos o.p.s. ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK

pořádá 7. ročník konference věnované arteterapii.

 

Srdečně Vás zveme na konferenci 

 

  Vztah, láska a péče o duši

- v arteterapii a filosofii -

 Konference se koná 1. a 2. 11. 2019

v Malé aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Sedmý ročník konference se obrací především k tematice mezilidských vztahů nahlížených v kontextu terapie (především kreativně-expresivních terapií) a filosofie, přičemž za jistá významná vodítka pro zkoumání mezilidské vztahovosti budou považovány láska a péče o duši

 

Předpokládané časové rozvržení konference: 

  • Pátek 1. 11.     – 17:00 až 21:00, registrace bude probíhat od 16:30. (Malá aula THF UK

  • Sobota  2. 11. –  9.00 až 13:00 (hlavní program), dílny (v případě zájmu) proběhnou odpoledne.

 Adresa místa konání: Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4

 

Základní konferenční poplatek činí 100 Kč. Snížený poplatek – studenti prezenčního studia do 26 let a senioři – činí 50 Kč. Zaměstnanci a studenti HTF, členové ČAA mají vstup zdarma (budou-li mít zájem o osvědčení, uhradí 50 Kč.) Účastnický poplatek se hradí na místě.

 

Kontakt na pořadatele:

dr. Miloslav Čedík - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

dr. Zbyněk Zicha ml. -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Tento dokument v online verzi, která bude v budoucnu obsahovat též program, je dostupný na adrese https://1url.cz/@sedmakonference .

 

 

 

Srdečně Vás zveme na konferenci 

 

  Vztah, láska a péče o duši

 

- v arteterapii a filosofii -

 Konference se koná 1. a 2. 11. 2019

v Malé aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Sedmý ročník konference se obrací především k tematice mezilidských vztahů nahlížených v kontextu terapie (především kreativně-expresivních terapií) a filosofie, přičemž za jistá významná vodítka pro zkoumání mezilidské vztahovosti budou považovány láska a péče o duši

 

Předběžná a nepovinná registrace je dostupná prostřednictvím elektronického formuláře https://forms.gle/Z2sCMa2JQgnhNuZo9 .


 Předběžný program bude publikován měsíc před konáním konference.


Předpokládané časové rozvržení konference:

Pátek 1. 11.     – 17:00 až 21:00, registrace bude probíhat od 16:30. (Malá aula THF UK

Sobota  2. 11. –  9.00 až 13:00 (hlavní program), dílny (v případě zájmu) proběhnou odpoledne.

Adresa místa konání: Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta, Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4

 

Základní konferenční poplatek činí 100 Kč. Snížený poplatek – studenti prezenčního studia do 26 let a senioři – činí 50 Kč. Zaměstnanci a studenti HTF, členové ČAA mají vstup zdarma (budou-li mít zájem o osvědčení, uhradí 50 Kč.) Účastnický poplatek se hradí na místě.

 

Kontakt na pořadatele:

dr. Miloslav Čedík - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

dr. Zbyněk Zicha ml. -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Přepis příspěvků z konference konané v roce 2018 Umění - Já - Terapie

Díky velké ochotě a píli kolegyně Lenky Novákové můžeme zájemcům o 6 běh arteterapeutické konference přeložit přepisy příspěvků z této konference. Následující záznamy zachycují významné části příspěvků a umožňují tak čtenáři získat určitý přehled o průběhu konference. Zbývá poznamenat, že tyto přepisy neprošly redakční a jazykovou úpravou, taktéž nejsou autorizované - doporučujeme je tedy pouze jako orientační vodítka, nikoli jako odborné či studijní texty. Přepisy záznamů jsou přístupné ve sdílené složce.